จำนองบ้านที่ไหนดี?

การจำนองบ้าน สามารถเลือกจำนองได้ทั้งกับ สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทเอกชน และบุคคลธรรมดา แต่หากต้องการจำนองกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร อาจจะต้องมีคุณสมบัติหรือมีเครดิตบูโรที่ดี มีเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน และมีเวลาดำเนินการนานกว่าช่องทางอื่นๆ ทำให้หลายคนนิยมทำการจำนองบ้านกับ บริษัทเอกชน หรือบุคคลธรรมดามากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจเอกสาร ไม่ตรวจเครดิตบูโร และดำเนินการได้รวดเร็ว โดยแลกกับดอกเบี้ยที่อาจจะสูงกว่า โดยสามารถพิจารณาช่องทางการจำนองได้ดังนี้

 

การจำนองกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร

- ได้วงเงิน 80-90% ของราคาประเมิน
- ดอกเบี้ย 3 ปีแรกถูก
- ผู้จำนองต้องมี เครดิตบูโรดี เอกสารแสดงรายได้
- ผ่อนชำระหนี้ระยะยาวได้
- ใช้เวลาดำเนินการนาน

 

การจำนองกับบริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดา

- ได้วงเงินไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี
- ผู้จำนองไม่ต้องมี เครดิตบูโรดี หรือเอกสารแสดงรายได้
- ผ่อนชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาในสัญญา
- ใช้เวลาดำเนินการเร็ว รับเงินได้ไว

 

หากสนใจจำนองบ้าน ที่ดิน สามารถดูบริการจำนองกับ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/service

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์