การขายฝากที่ดินคืออะไร? มีขั้นตอนการขายฝากอย่างไร?

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด 2019 หลายคนอาจมีปัญหาทางการเงิน หรือต้องใช้เงินก้อน เพื่อหมุนเวียน หากมีที่ดินเป็นของตัวเองก็จะสามารถนำที่ดินไปขายฝาก แต่ว่าการขายฝากที่ดินคืออะไร? และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?


การขายฝากที่ดินคืออะไร?

การขายฝากที่ดิน คือการนำที่ดินของตัวเองไปขายให้กับผู้รับซื้อฝาก กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากจะนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนสู่ผู้ขายฝาก


ขั้นตอนการขายฝาก

1. ผู้ต้องการขายฝากที่ดิน ประกาศขายฝาก หรือติดต่อผู้รับซื้อฝากที่ดิน เพื่อตกลงวงเงิน และระยะเวลาสัญญาไถ่ถอน
2. ทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่กรมที่ดิน โดยผู้ขายฝากที่ดินจะได้รับเงินสด และผู้ซื้อฝากจะได้รับโฉนดที่ดินค้ำประกัน
3. เมื่อถึงกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ขายฝากนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินคืน พร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และรับโฉนดที่ดินคืน

หากสนใจขายฝากที่ดิน สามารถดูขั้นตอนการพิจารณาการขายฝากที่ดินที่ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/step


ที่มา: https://www.dol.go.th/

toonnasub.com
24 . 04 . 22

แผนผังเว็บไซต์