การจำนองคืออะไร? จำเป็นต้องรู้อะไรก่อนทำสัญญา?

การจำนองคืออะไร?

การจำนอง คือการทำนิติกรรมรูปแบบหนึ่ง โดยนำทรัพย์สินมาเป็นตัวประกันการชำระหนี้ โดยสามารถนำทรัพย์สินที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ อย่างบ้าน คอนโด ที่ดิน หรือ ทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ อย่างรถยนต์ เครื่องจักร มาเป็นหลักประกันในกู้ยืมเงินได้ ผู้จำนองจะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะยังเป็นของผู้จำนอง และผู้จำนองสามารถนำไปทรัพย์สินดังกล่าวนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ พร้อมกับทำชำระหนี้จนครบถ้วน

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำสัญญาจำนอง

1. การจำนองไม่มีการโอนทรัพย์สิน เป็นเพียงแค่การจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อนำโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น
2. สัญญาจำนองต้องระบุ จำนวนเงิน ที่ผู้จำนองกู้จากผู้รับจำนองอย่างชัดเจน และต้องระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกันว่าคืออะไร
3. ในกรณีที่ผู้จำนองไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่ตกลงไว้ ไม่ได้หมายความว่าผู้รับจำนองจะเข้ายึดทรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกันได้ในทันที ต้องมีการฟ้องร้องต่อศาล ให้ศาลบังคับให้ผู้จำนองนำหลักทรัพย์ขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี และนำเงินมาชำระหนี้ผู้รับจำนองต่อไป

 

สนใจจำนองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ดูบริการจาก toonnasub เพิ่มเติม คลิก https://toonnasub.com/service

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์