เราสามารถจำนอง อะไรได้บ้าง?

หากเราต้องการเงินก้อนมาใช้หมุนเวียน เราสามารถนำทรัพย์สินที่เรามีไปทำการจำนองได้ โดยสามารถอ่านความหมายของการจำนองได้ที่บทความ > การจำนองคืออะไร? จำเป็นต้องรู้อะไรก่อนทำสัญญา?

 

ทรัพย์สินที่จำนองได้

1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด เป็นต้น
2. สังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้บางอย่าง เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องจักร เป็นต้น

 

สิ่งที่ผู้จำนองต้องรู้

1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้จำนอง สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อยู่หลังทำการจำนอง
2. หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้เป็นเวลาถึง 5 ปี ผู้รับจำนองสามารถยื่นฟ้องร้องบังคับจำนองต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งขายทอดตลาด และนำเงินมาชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง

หากสนใจจำนองที่ดิน บ้าน หรือคอนโด สามารถดูขั้นตอนการพิจารณาการจำนองที่ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/step

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์