ขายฝากคอนโดคืออะไร? มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง?

ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างทุกวันนี้ หลายคนอาจจะต้องนำทรัพย์สินออกมาขาย อย่างคนที่มีคอนโดก็สามารถนำคอนโดมาขายฝาก เพื่อรับเงินก้อน และทำการไถ่ถอนคืนได้ในภายหลัง

 

การขายฝากคอนโดคืออะไร?

การขายฝากคอนโด คือการทำนิติกรรมซื้อขายคอนโดรูปแบบหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในคอนโดจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที โดยผู้ขายฝากมีโอกาสนำเงินมาไถ่ถอนคอนโดคืนในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

 

ข้อดีของการขายฝากคอนโด

1. ได้วงเงินสูงกว่าการกู้รูปแบบอื่น
2. มีระยะเวลาไถ่ถอนที่ยืดหยุ่น สามารถยืดระยะเวลาได้ แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี
3. ดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป เพราะตามกฎหมายกำหนดไว้ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน

 

ข้อเสียของการขายฝากคอนโด

1. ผู้ขายฝากเสียกรรมสิทธิ์ในคอนโด
2. ถ้าผู้ขายฝากไม่ทำการไถ่ถอนคอนโดคืนในระเวลา 10 ปีหรือติดต่อไม่ได้ ผู้ซื้อฝากจะได้รับสิทธิ์ขาดในคอนโดทันที

 

หากสนใจขายฝากคอนโด สามารถดูขั้นตอนการพิจารณาการขายฝากได้ที่ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/step

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์