ขั้นตอนการขายฝากบ้านพร้อมที่ดิน

เมื่อต้องการใช้เงินก้อนและมีบ้านพร้อมที่ดินที่ แต่มีประวัติติดเครดิตบูโร หรือต้องการความรวดเร็วในการอนุมัติ สามารถนำบ้านและที่ดินมาทำการขายฝากเพื่อรับเงินก้อนไปใช้ก่อนได้ โดยสามารถอ่านความหมายของการขายฝากได้ที่บทความ > การขายฝาก คืออะไร? ต่างจากการจำนองอย่างไร?

 

ขั้นตอนการขายฝากบ้านและที่ดิน

1. ผู้ต้องการขายฝากบ้านและที่ดิน ติดต่อกับผู้รับซื้อฝาก
2. ผู้รับซื้อฝากทำการประเมินราคาบ้านและที่ดิน
3. ผู้รับซื้อฝากทำการเจรจาตกลงราคากับผู้ขายฝาก และทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
4. ผู้ขายฝากได้รับเงินจากผู้ซื้อฝาก และผู้ซื้อฝากได้รับกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินทันที
5. ผู้ขายฝากชำระดอกเบี้ยทุกเดือน แต่ต้องไม่เกินอัตรา 15% ต่อปีตามกฎหมาย
6. ผู้ขายฝากชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจนครบกำหนดเวลาไถ่ถอน โดยผู้ซื้อฝากจะทำการคืนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน


หากสนใจขายฝากบ้านและที่ดิน สามารถดูขั้นตอนการพิจารณาการขายฝากบ้านและที่ดินที่ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/step

 

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์