บ้านติดจำนองธนาคาร สามารถขายฝากบ้านได้ไหม?

เมื่อบ้านติดจำนองธนาคารอยู่ แต่ไม่สามารถรีไฟแนนซ์กับสถานบันการเงินได้ เนื่องจากผิดชำระหนี้หลายครั้งจนอาจจะถูกจัดเป็นลูกหนี้ระดับหนี้เสีย และต้องการวงเงินเพิ่มเพื่อปิดหนี้เดิม หรือเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ ก็สามารถไถ่ถอนบ้านจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในระบบ มาทำการขายฝากกับบริษัทเอกชน ซึ่งจะทำให้ สามารถลดภาระหนี้ในระบบ ได้เงินทุนหมุนเวียน และล้างเครดิตบูโรในระบบได้

สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักความหมายของคำว่า “การขายฝาก” สามารถอ่านได้ที่บทความ > การขายฝาก คืออะไร? ต่างจากการจำนองอย่างไร?

หากสนใจขายฝากบ้าน สามารถดูขั้นตอนการพิจารณาการขายฝากที่ดินที่ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/service

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์